موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی  • Fa    |    En
  • 09384310044

حقوق کیفری

موسسه حقوقی هلپ مشاور و یاری رسان اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح شکایت و دفاع در مقابل اتهامات وارده می باشد. 

ما تجارب گسترده ای در زمينه طرح شکايت و تشکيل پرونده کيفري و دفاع در کليه جرايم از جمله جرايم امالی، جرايم عليه اموال، جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي و جرايم اشخاص حقوقي و کليه جرايم ارتکابي در فضاي مجازي داریم. ما با گروه وکلای متخصص در امور کیفری در کنار شما در کلیه مراحل دادرسی کیفری خواهیم بود، به ویژه در زمینه های:

جرایم علیه اموال:

  •  جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت
  • جرایم شرکت ها

جرایم علیه اشخص:

  •  ضرب و جرح
  • قتل و مطالبه و وصول دیه
  • جرایم منافی عفت
  • جرایم علیه حیثیت معنوی اشخص از جمله توهین، افترا، نشر اکاذیب

و جرایم رایانه ای

حقوق کیفری