موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی  • Fa    |    En
  • 09384310044
به موسسه حقوقی بین المللی هلپ خوش آمدید

به موسسه حقوقی بین المللی هلپ خوش آمدید

موسسه حقوقی هلپ، از دفاتر حقوقی بسیار باتجربه در ایران است که از سال 1381، به امر مشاوره و دادخواهی در زمینه‌های تخصصی حقوقی مختلف از قبیل امور حقوقی، تجاری و کیفری و حل و فصل دعاوی در مراجع قضایی و داوری فعالیت داشته است. موسسه حقوقی هلپ در تهران به شماره 42601 به ثبت رسیده است. 


رویکرد ما نه فقط بر احقاق حق در سریع‌ترین زمان و به موثرترین روش، که بر پیشگیری نیز معطوف است. بر همین مبنا ایجاد و تنظیم قراردادهای سالم که متضمن حقوق هردو طرف باشد، در سرلوحه کار ما قرار دارد. راهبرد ما، علاوه بر بهره‌گیری از افراد متخصص، گزینش راهکارهای مقدماتی مسالت‌آمیز و مذاکرات هدفمند قبل از توسل به اقدامات قضایی ‌است تا با تحمیل کمترین هزینه مالی و زمانی احقاق حق صورت پذیرد. باور ما برقراری رابطه برد ـ ‌برد در تمامی فعالیت‌ها و ارائه راهکارهای حقوقی قبل از ورود به هرگونه فعالیت تجاری است.

اگر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید!